Tråd indsætter velkendte mærker ---- Deliseret

International varemærkeattest for trådindsats (Deliseret)